miércoles, 30 de junio de 2010

Exame/Examen convocatoria xullo/julio

Poderes consultar no apartado "evaluación" da miña web as características do exame da convocatoria de xullo da materia "Ferramentas para a T&I, I: Informática" de 1º Curso do Grao en Tradución e Interpretación.

Podéis consultar en el apartado "evaluación" de mi web las características del examen de la convocatoria de julio de la materia "Ferramentas para a T&I, I: Informática" del 1º Curso del Grado en Traducción e Interpretación.

Titorías/Tutorías 05/07/10 - 09/07/10

As titorías da semana do luns 05/07/10 ao venres 09/07/10 van ser o martes 06/07/10 de 16:00-18:00 e o mércores 07/07/10 de 09:00-13:00.

Las tutorías de la semana del lunes 05/07/10 al viernes 09/07/10 serán el martes 06/07/10 de 16:00-18:00 y el miércoles 07/07/10 de 09:00-13:00.

sábado, 26 de junio de 2010

miércoles, 24 de febrero de 2010

Enquisa en FaiTic / Encuesta en FaiTic

Estimado/a alumno/a,

Pola presente quixese recordarche que, si aínda non o fixeches, completes a enquisa que tes dispoñible na plataforma Faitic.

Moitas grazas pola túa colaboración.

Cordialmente,

Oscar Diaz Fouces
Joan Miquel Vergés.

******************************

Por la presente quisiera recordarte que, si aún no lo has hecho, completes la encuesta que tienes disponible en la plataforma Faitic.

Muchas gracias por tu colaboración.

Cordialmente,

Oscar Diaz Fouces
Joan Miquel Vergés.

viernes, 8 de enero de 2010

Seguidores en liña

Actividades semanas do 11/01/10 ao 20/01/10

ACTIVIDADES PRESENCIAIS

Tema 4. - Prácticas a través de TIC: "Xestión de proxectos, ferramentas telemáticas e traballo colaborativo"

As actividades marcadas cun asterisco (*) van tratarse só dende un punto de vista teórico por falta de tempo; mais o alumnado pode practicar pola súa conta.

4.0. - Actividades prácticas

4.0.2. - Segunda Sesión (continuación)
Realiza as seguintes Actividades coa axuda do teu profesor.

4.0.3. - Práctica 2(II)
[ Enunciado da práctica (en castelán) ]

Encomenda de tradución:

"Dos traductores/as reciben un encargo de traducción. Para realizar dicho encargo necesitan un procesador de textos, pero no disponen de ninguna aplicación de este tipo instalada en el disco duro local de sus respectivos ordenadores de trabajo. Además, cada uno/a de los/las componentes de dicho grupo de trabajo está en un emplazamiento físico (lugar) diferente. Por suerte, cada uno/a de los/las componentes dispone de conexión a Internet desde sus respectivos ordenadores de trabajo. Por ello, finalmente deciden usar un procesador de textos en línea y guardar en encargo de traducción en un disco duro virtual.
"

Parámetros para a realización da encomenda:

"El encargo debe realizarse en grupos de 2 personas y suponen un máximo total de 1,0 punto en la “evaluación continua”. Como software específico para su realización usaremos el paquete ofimático en línea Google Docs y, más específicamente, el procesador de textos que lleva integrado. Como siempre, como el propósito de esta práctica no es el de evaluar la calidad de la traducción, se evaluará sólo y exclusivamente el apartado relacionado con el conocimiento y uso de la herramienta informática referenciada; y, en la medida de lo posible, se facilitará la traducción del texto de trabajo."

miércoles, 6 de enero de 2010

Foto-Orla sábado 09/01/2010 ás 12:00

A día de hoxe (06/01/10 21:00), o acceso á illa Caixanova onde está a "Ponte de Rande" no é posible. Por illo, cambiamos o lugar previsto inicialmente para a foto-orla e quedamos na "CAPILLA SIXTINA". Lembrade que o día e a hora acordados son o sábado 09/01/2010 ás 12:00. Esperaremos ata as 12:05 para a "foto" oficial. Por favor, non chegades tarde.

O enderezo web da "CAPILLA SIXTINA" en Second Life é http://slurl.com/secondlife/Vassar/210/90/25. Consultad os pormenores do acceso ao lugar e da foto-orla no apartado http://webs.uvigo.es/jmv/investigacion.htm#orla.

Vémonos alí. ¡Non vos esquezades!.

Acceso ás Fotografías da Orla Virtual

Fotos Orla Second Life 09/01/10 11:57-12:13